ขั้นตอนการทำงานของ FIRST CHAPTER

TURNKEY PROCESS
1. Explore
    ร่วมกันค้นหาความเป็นตัวตนและสิ่งที่ต้องการ ทั้งในแง่ของอัตลักษณ์ส่วนตัวงบประมาณ และระยะเวลาในการทำงาน เพื่อนำไปสร้างแนวทางการออกแบบ
   
2. Concept
    นำเสนอไอเดียที่เป็นแนวคิดหลักสำหรับการออกแบบ ที่ประกอบไปด้วย Furniture Layout Plan ภาพตัวอย่างประกอบเป็น Mood&Tone ให้ลูกค้าเห็นคร่าวๆเพื่อให้เราสามารถมองเห็นภาพเดียวกันซึ่งหากยังไม่ชอบรูปแบบก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
   
 3. Design
     เริ่มทำการออกแบบโดย First Chapter จะพัฒนาแบบร่างโดยนำเสนอเป็นภาพ Perspective หรือภาพเสมือนจริงพร้อมนำวัสดุจริงมาประกอบให้ลูกค้าพิจารณา พร้อมนำเสนอเอกสารเรื่องราคาโดยการแยกแต่ละพื้นที่อย่างละเอียด ทำให้ลูกค้าเห็นภาพรวมของงบประมาณได้ตลอดเวลา และสามารถปรับลดได้ตามเห็นสมควร

4. Approve
   ในขั้นตอนสุดท้ายของงานออกแบบ First Chapter จะทำการสรุปแบบทั้งหมดพร้อมทั้งส่งเอกสารราคาขั้นสุดท้าย พร้อมนำเสนอแผนงาน (Work Schedule) เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติการเริ่มดำเนินงานก่อสร้างต่อไป

5. Contract
    หลังจากสิ้นสุดเรื่องงานแบบและราคาอยู่ในงบที่ลูกค้ารับได้แล้วเรียบร้อยก็จะทำการทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า First Chapter จะดูแลโปรเจคนี้อย่างดีที่สุด

6. Production 
    จะเริ่มเข้าทำการก่อสร้างโดยหากเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ก็จะเริ่มทำในโรงงานจนได้เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์จึงยกมาติดตั้งในพื้นที่ โดยทุกๆขั้นตอนจะได้รับการควมคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ซึ่งระหว่างการทำงานนั้นลูกค้าก็จะได้รับเชิญเข้ามาตรวจงานเป็นระยะๆ

7. Hand Over
    ก่อนที่จะส่งมอบงานเป็นครั้งสุดท้าย First Chapter จะทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานและเก็บรายละเอียด จากนั้นก็จะเชิญลูกค้าเข้ามาส่งมอบงานเพื่อให้เข้าใช้พื้นที่ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้

 
Share :
widget

map : 0


phone : 0


facebook : 0


youtube : 0


messenger : 0


mail : 0


twitter : 0


line : 0


Language
Contact Us

4th floor 406 Iyara Tower ,
Chan road, Sathorn, Bangkok, Thailand, 10120

094-924-6932

jantana@firstchapter.co.th